topp_webb_1


År 2014 Vi vill tacka alla sponsorer, hjälparbetare och de uppåt 5000 besökare av eventet som bidrog med att över 300.000kr samlades in till barncancerforskningen!!!! Fonden kom över 400.000kr 1/11-2014 500 000 23/11-2014

År 2015 Vi samlade in nästan 400.000kr på sex timmar. Bra jobbat alla och tack. Vi passerade 1 Miljon i fonden 24/9 2015

2020 i Mars var  insamlingen uppe i 2,3 Miljoner.
 

Halmstad arena

Kontakt